ข้ามไปยังเนื้อหา

ภารกิจ ผอ.สพป.บึงกาฬ

กันยายน 3, 2012

วันที่ ๑-๓ กันยายน ๒๕๕๕

ประชุมคณะทำงานการศึกษาภาคบังคับ ณ กทม.

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕

เวลา ๐๘.๐๐ น. ประชุมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒธรรมสิ่งแวดล้อมฯ (รองวิชิต)

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประธานเปิดการปฎิบัติธรรม ณ วัดป่าบ้านพันลำ (รองจรูญ)

เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมเพื่อชี้แจง และรับการตรวจราชการ จากสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมศาลากลาง (รองจรูญ)

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕

เวลา ๐๘.๐๐ น. ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕

เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเลืกตั้งประองค์การปกครองส่วท้องถิ่น  ณ  สนักงานกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดบึงกาฬ

เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชน จังหวัดบึงกาฬ  ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๗๖ จังหวัดบึงกาฬ (ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ)

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตกรรมกลุ่มโรงเรียนศรีวิไล  โรงเรียนชมภูพรนาสิงห์  ณ  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕

เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมพิธีมอบป้าย และเปิดตัวโครงการธนาคารขยะฯ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์ฯ

เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือแรงงาน ณ ศาลากลางจังหวัด

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕

เวลา ๐๙.๐๐ น.ประชุมพิจารณาให้ความรับผิดชอบกรอบหลักสูตรท้องถิ่น สพป.บึงกาฬ ณ ห้องประชุม สพป.บึงกาฬ

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานเปิดการประชุมครู โรงเรียนในฝัน ณ สโรชารีสอร์ท

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕

ประชุม ผู้อำนวยการเขตทั่วประเทศ ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์ ซิตี้จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕

ประชุม ผู้อำนวยการเขตทั่วประเทศ ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์ ซิตี้จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕

ประชุม ผู้อำนวยการเขตทั่วประเทศ ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์ ซิตี้จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

เวลา ๑๘.๐๐ น. ประธานในพิธีงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียนอายุราชการ  ณ  รร.ชุมชนสมสนุก

เวลา ๑๐.๓๐ น. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบึงกาฬ  (รองจรูญ)

เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมโครงการสัมมนา “การเตรียมความพร้อมในการเป็นประธานประชาคมอาเซียน จังหวัดบึงกาฬ ปี๕๕ ณ ห้องประชุมมังกรทอง โรงเเรมเดอะวัน (หัวหน้าหน่วย ศน.)

เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุทสัมมนา “ภาวะผู้นำของผู้บริหารการการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมเดอะวัน

เวลา ๑๗.๓๐ ประธานแสดงมุทิตาจิต ณ โรงเรียนบ้านโป่งเปื่อย (รองจรูญ)

เวลา ประธานเปิการแข่งขันกีฬาสัมพันครูโรงเรียนเอกชน ณ สนามโรงเรียนอนุบาอลวิศิษฐ์ฯ